PROJEKTERING, KONTROLL & bESIKTNING
av terrass & gårdsbjälklag

Projektering

Solenstråle Plåtkonsult upprättar med stor erfarenhet och kompetens material- och arbetsbeskrivningar eller kompletta förfrågningsunderlag vid renovering av takterrasser, kungsbalkonger och gårdsbjälklag.
Vi har expertkunskaper inom tätskikt, betong och bjälklagskonstruktioner.
Projektering för total- eller utförande entreprenad.
Vi ansvarar även för utskick av förfrågningsunderlag, anbudsutvärdering och kontraktsskrivning samt projektledning.

Kontroll & besiktning

Vi utför kontroll och besiktning av takterrasser, kungsbalkonger och gårdsbjälklag.

Utredning & konsultation

Solenstråle Plåtkonsult har stor erfarenhet av läckageutredningar avseende takterrasser, kungsbalkonger och gårdsbjälklag.
Vi bistår med problemlösning och rådgivning, tveka inte att kontakta Solenstråle Plåtkonsult AB

Vill du veta mer?

Kontakta Pasi Ahde:
Telefon: 0709-98 35 85
E-post: pasi@solenstrale.se