Gustav Thorell

Roll på företaget:
Plåtkonsult, utför statusbesiktningar av yttertak, projektering och besiktning.

Kontakta Gustav:

Telefon: 0709-98 35 86
E-post:
  gustav@solenstrale.se
Gustav Thorell
Gustav Thorell

Bakgrund

Gustav Thorell har bakgrund som byggnadsplåtslagare och Yrkeshögskoleexamen inriktning Byggnadsingenjör ROT.

Gustav utför statusbesiktningar, läckageutredningar, projektering, kontroll och besiktning av yttertak.

Gustav är av SBR godkänd besiktningsman och medlem i SBR:s entreprenad-besiktningsgrupp.