Pågående projekt

Stockholms Slott Etapp 6-9

Beställare: Statens Fastighetsverk via AIX arktitekter
Uppdrag: Projektering kontroll och besiktning plåtarbeten
Objektets läge: Gamla Stan, Stockholm

Projektbeskrivning:
Projektering, kontroll och besiktning  plåtslageriarbeten i samband med fasadrestaurering Etapp 8 som nu pågår.
Entreprenaden avser i huvudsak stenbyte och puts på fasader, plåtar som ansluter mot sten ska i huvudsak demonteras och återmonteras för att ge åtkomst för stenbyten.
Åldrade uttjänta kopparplåtar byts ut.
På fasader finns listbeslag, kornischbeslag, fönsterbleck, stuprör o d, vid reparation eller nytillverkning av dessa används i huvudsak åldrad tillvaratagen kopparplåt.
Kopparplåt finns också i anslutning till balustrader i övre takfot samt kortare plåttäckning på takfall utanför balustrader.

loading...
loading...

Storkyrkan

Beställare: Stockholms Domkyrkoförsamling
Uppdrag: Projektering, uppföljning konsultationer och rådgivning.
Objektets läge: Gamla Stan, Stockholm

Projektbeskrivning:
Projektering upprättande av teknisk beskrivning för omläggning av takfall på kyrkans skepp. Omläggning av tornlanternin samt plåt på fasader i samband med restaurering av kyrkans utsida till tidsepoken 1700-tal.
Restaureringen startar september 2020.
 

ROSENBAD
 

Beställare: Statens Fastighetsverk via Ahlbom & Partner AB.
Uppdrag: Projektering och kontroll.
Objektets läge: Rosenbad, Stockholm

Projektbeskrivning:
Projektering Tak och Plåt för yttertak i samband med renovering av hela kvarteret Rosenbad.
Biträdande byggledning.
Projektering tätskikt och ytskikt på gårdsbjälklag. 
Kontroll av utförande i pågående arbete.
Pågår år 2019 – framåt
Arbetet beräknas pågå t.o.m. ca år 2021.

loading...

Ett urval av Några fler pågående projekt

Tak & Fasad; Harpsund i samarbete med Bach Arkitekter. Kv. Sjökalven 25, Kv. Apollo 7, Kv. Klabben 1 i samarbete med Einar Mattsson. Herrjärva K11 och K12, Järva Krog i samarbete med Duria.
Terrass & Gårdsbjälklag och Kungsbalkonger; Kv. Kättinge 29 i samarbete med Wettersjön AB. Kv. Arenan 8 i samarbete med Klövern Stadion AB. Sankta Maria 11 i samarbete med Maria Magdalena församling

GENOMFÖRDA PROJEKT

loading...

GENOMFÖRDA PROJEKT

Ett urval av genomförda projekt;
Aeolus 1 Slottsbacken, 2015
Bondeska Palatset, 2014
Diana 2&3 Brunnsgränd, 2013
Kasern 8 Frösunda, 2014
Kasern II Skeppsholmen 2020
Stallmästaren 17 Linnégatan 78-80, 2016
Såpsjudaren Birger Jarlsgatan 55, 2017
Vasateatern entré, 2017