Pågående projekt

Stockholms Slott Etapp 6-9

Beställare: Statens Fastighetsverk via AIX arktitekter
Uppdrag: Projektering kontroll och besiktning plåtarbeten
Objektets läge: Gamla Stan, Stockholm

Projektbeskrivning:
Projektering, kontroll och besiktning  plåtslageriarbeten i samband med fasadrestaurering Etapp 6 som nu pågår och avser Nordvästra flygeln och västra längan.
Entreprenaden avser i huvudsak stenbyte och puts på fasader, plåtar som ansluter mot sten ska i huvudsak demonteras och återmonteras för att ge åtkomst för stenbyten.
Åldrade uttjänta kopparplåtar byts ut.
På fasader finns listbeslag, kornischbeslag, fönsterbleck, stuprör o d, vid reparation eller nytillverkning av dessa används i huvudsak åldrad tillvaratagen kopparplåt.
Kopparplåt finns också i anslutning till balustrader i övre takfot samt kortare plåttäckning på takfall utanför balustarder

loading...
loading...

Storkyrkan

Beställare: Stockholms Domkyrkoförsamling
Uppdrag: Förstudie, undersökningar, åtgärdsförslag och projektering
Objektets läge: Gamla Stan, Stockholm

Projektbeskrivning:
Förstudie, undersökningar av kopparplåtens skick på tak, torn och fasader under året 2017.
Förstudiens avsikt är att få ett grepp om Storkyrkans eventuella reparations- och underhållsbehov, förstudiens ska ge förslag på reparations- och underhållsåtgärder.
Projektering av åtgärder ska utföras under år 2018.
 

Moderna Muséet

Beställare: Statens Fastighetsverk
Uppdrag: Projektering, kontroll och besiktning
Objektets läge: Skeppsholmen, Stockholm

Projektbeskrivning:
Projektering, kontroll och besiktning av plåtarbeten med titanzink i samband med ombyggnad av ett flertal större lanterniner på Moderna Muséets yttertak.
Ränndalar mellan lanterniner utförs med tätskiktsduk som har SBS baksida.
Arbetet beräknas pågå t.o.m. ca år 2020.

loading...

Ett urval av Några fler pågående projekt

Tak & Fasad; Råseglarhuset, Skeppsholmen projektering takomläggning. Kasern II, Skeppsholmen projektering takomläggning. Herrjärva K11 och K12, Järva Krog besiktning. Hjorten 16, Östermalm projektering takomläggning.
Terrass & Gårdsbjälklag och Kungsbalkonger; Kv. Sejlaren, Sveavägen 25 (Vasakronan) projektering kungsbalkonger och terrasser. Kv Marknaden 1, Täby centrum (Hemsö) projektering tätskikt på tak. Kv. Kåkenhusen 39 (Huvudstaden AB) projektering, renovering innergård. Kv. Hovingsberg 4, Hästholmsvägen 16 (Solporten AB) projektering takterrass.

GENOMFÖRDA PROJEKT

loading...

GENOMFÖRDA PROJEKT

Ett urval av genomförda projekt;
Aeolus 1 Slottsbacken, 2015
Bondeska Palatset, 2014
Diana 2&3 Brunnsgränd, 2013
Kasern 8 Frösunda, 2014
Stallmästaren 17 Linnégatan 78-80, 2016
Såpsjudaren Birger Jarlsgatan 55, 2017
Vasateatern entré, 2017