Magnus Solenstråle

Roll på företaget:
VD och konsult inom tak- och fasadentreprenader

Kontakta Magnus:

Telefon: 0709-98 35 75
E-post:
magnus@solenstrale.se
Magnus Solenstråle
Jag har ett genuint intresse och kompetens för kulturbyggnader och byggnadsminnen som jag arbetat med i många år. Stockholm har ett fantastiskt fastighetsbestånd att vårda och älska.

Bakgrund

Magnus är utbildad byggnadsplåtslagare i grunden med 30 års erfarenhet från Stockholms takåsar, tinnar och torn. Han har under årens lopp skaffat sig stor rutin från sina roller som arbetande förman och projektledare på större plåtslagerifirmor.

Sedan 2007 har Magnus jobbat som plåtkonsult, projektör, kontrollant och besiktningsman. 2014 startade han Solenstråle Plåtkonsult AB.

Han har gedigen erfarenhet av projekteringar av tak- och fasadrenoveringar samt projektering vid nyproduktion.

Han har som en följd av sin långa yrkesbana erfarenheter av samtliga i branschen förekommande tak och fasadmaterial, och utför entreprenadbesiktningar både vid ROT och nyproduktion i Stor-Stockholm och är av RISE certifierad besiktningsman, SBR.