Bittan Solenstråle

Roll på företaget:
Administratör och ekonomiansvarig

Kontakta Bittan:

Telefon: 073-969 99 05
E-post:
bittan@solenstrale.se

Bakgrund

Bittan har mycket stor erfarenhet av bokförings- och redovisningstjänster från sina tidigare roller på större företag inom både industri och tjänstesektorn.